ITN

INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ

Sz.P. Aneta Karczmarska
Prezes Stowarzyszenia
Aktywności Lokalnej ,,Radość”

 

 


 

Przychylając się do Państwa prośby skierowanej do mnie informuję, że:


INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ obejmuje Patronat Honorowy


nad wydarzeniem kulturalnym tj:


IV Przeglądem Pieśni Patriotycznej „Śpiewam Ci Polsko…”, organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Radość” z Radomyśli przy współudziale
Szkoły Podstawowej w Radomyśli, w dniu 17.11.2019r.


Życzę wszystkim uczestnikom sukcesów.

 


 

 

Z poważaniem,

 

Prezes Instytutu Tradycji Narodowej
Urszula Bartosiak

PATRONAT HONOROWY ITN NAD IV PRZEGLĄDEM PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ "ŚPIEWAM CI POLSKO" W RADOMYŚLI 17.11.2019r.

1/1

+48 531 700 385

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony www.itn.edu.pl nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez uprzedniej zgody ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. Wszelkie dane zamieszczone na powyższej stronie (obrazy, nazwy własne, tekst, logo, etc.) są chronione prawem autorskim i należą do ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.

Administratorem danych jest ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. z siedzibą: 08-117 Wodynie, ul. Serocka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089 o kapitale zakładowym 108 000,00 zł.