O Nas

a (45).JPG

Instytut Tradycji Narodowej został założony w grudniu 2016 roku, a funkcję Prezesa pełni Pani Urszula Bartosiak.

Posiadamy nie tylko lokalny ale również ogólnopolski zasięg i chętnie angażujemy się w różnorodne inicjatywy społeczne oraz z zakresu kultury i sztuki.

Jedną z inicjatyw Instytutu jest współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Do ciekawych projektów realizowanych z TPZW można zaliczyć wcielenie się Pani Urszuli Bartosiak w rolę Barbary Niechcic podczas gminnego festynu w lipcu 2016 roku.

Z dużym zaangażowaniem wspieramy lokalne inicjatywy, udzielając patronatu honorowego licznym wydarzeniom społecznym i kulturalnym. Służymy pomocą w zakresie prowadzenia uroczystości, przekazujemy nagrody i pomagamy w promocji wydarzeń poprzez kontakt z mediami.

Organizujemy również zajęcia ruchowe w rytm muzyki ludowej, które cieszą się dużą popularnością wśród osób dojrzałych. Posiadamy też szczegółowo opracowany program zajęć z dogoterapii,  na które uczęszczają regularnie nie tylko osoby prywatne ale również grupy zorganizowane.

Od 14 lutego 2018 roku przy Instytucie działa zespół wokalno-kostiumowy NADZIEJA. Zespół jest skoncentrowany na śpiewie utworów z dawnych lat, występuje w strojach adekwatnych do wykonywanego repertuaru. Zespół chętnie współpracuje z organizacjami użytku publicznego, gminami, starostwem, domami kultury i domami opieki, szkołami, klubami seniora, urzędami stanu cywilnego i osobami prywatnymi.

Nasza oferta:

  • zespół "Nadzieja" - informacje tutaj.

  • zajęcia dogoterapii - informacje tutaj.

  • szkolenia dla nauczycieli - informacje tutaj.

  • udzielenie patronatu honorowego - informacje tutaj.

+48 531 700 385

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony www.itn.edu.pl nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez uprzedniej zgody ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. Wszelkie dane zamieszczone na powyższej stronie (obrazy, nazwy własne, tekst, logo, etc.) są chronione prawem autorskim i należą do ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.

Administratorem danych jest ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. z siedzibą: 08-117 Wodynie, ul. Serocka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089 o kapitale zakładowym 108 000,00 zł.