,,13 czerwca 1999 roku niebo nad Radzyminem jaśnieje.

Dzień wstaje, mieszkańcy budzą się ze snu.

W tym dniu wizyta Ojca Świętego

I nie zapomni nikt wydarzenia tego…’’.

        Fragment wiersza, który przeczytała autorka pani Hanna Groszyk rozpoczął akademię po uroczystej Mszy Świętej 13.06.2017r. celebrowanej przez proboszcza księdza Piotra Kluka w Kościele w Słupnie o godz. 12.00, poświęconej 18 rocznicy przyjazdu Świętego Jana Pawła II w nasze strony. W programie słowno-muzycznym wystąpił chór ,"Radość" z Radomyśli pod kierunkiem pani Anety Karczmarskiej oraz uczniowie klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie ze swoim opiekunem panią Urszulą Bartosiak.

           Artyści wykonali przepiękne pieśni, między innymi: Hymn Synodu, Barkę, Czarną Madonnę, Moje miasto Wadowice, Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej. Utwory opatrzone były słownym komentarzem. Na twarzach zgromadzony widoczna była radość, zaduma i refleksja. Przypomnieliśmy także, że śmierć Jana Pawła II wywołała w ludziach nie tylko ból i rozpacz ale również w tym cierpieniu zbratała znaczną część ludzkości. Dodatkowo można było oglądać wystawę zdjęć poświęconych różnym momentom życia Świętego Jana Pawła II.

    Chór "Radość” wystąpił jeszcze raz dla parafian zgromadzonych w Kościele w Słupnie o godz. 18.00. Artyści otrzymali moc gratulacji i owację na stojąco, uczestnicy skandowali "dziękujemy, dziękujemy", co z kolei wywołało duże wzruszenie wśród występujących.

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie Pani Anna Madoń oraz proboszcz ksiądz Piotr Kluk wyrazili swoje uznanie dla występujących artystów: Chóru "Radość", uczniów klasy 2a i organizatorki z ramienia szkoły pani Urszuli Bartosiak, która również jako prezes Instytutu Tradycji Narodowej była sponsorem całego wydarzenia.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI "W IMIĘ PAMIĘCI" W SŁUPNIE 13.06.2017r.

1/1

+48 531 700 385

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony www.itn.edu.pl nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez uprzedniej zgody ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. Wszelkie dane zamieszczone na powyższej stronie (obrazy, nazwy własne, tekst, logo, etc.) są chronione prawem autorskim i należą do ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.

Administratorem danych jest ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. z siedzibą: 08-117 Wodynie, ul. Serocka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089 o kapitale zakładowym 108 000,00 zł.