ITN

INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ

Wodynie, 13.10.2020r.

Sz.P. Dyrektor Hanna Kamieniarz
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Królowej Jadwigi w Wołominie, ul. Poprzeczna 6

 

 


 

Doceniając duży wkład jaki czynicie Państwo w promowanie wśród młodych Polaków
idei nowoczesnego patriotyzmu, kształtowanie wśród młodzieży poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej pragnę poinformować, że Państwa wniosek o przyznanie patronatu został rozpatrzony pozytywnie.

Dlatego też:


INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ obejmuje Patronat Honorowy


nad wydarzeniem kulturalnym pt. ,,Warto być Polakiem”,


organizowanym w tym jakże trudnym czasie 2020 roku. 

 

Życzę udanych przygotowań i zamierzonych rezultatów.

 


 

 

Z poważaniem,

 

Prezes Instytutu Tradycji Narodowej
Urszula Bartosiak

+48 531 700 385

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony www.itn.edu.pl nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez uprzedniej zgody ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. Wszelkie dane zamieszczone na powyższej stronie (obrazy, nazwy własne, tekst, logo, etc.) są chronione prawem autorskim i należą do ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.

Administratorem danych jest ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. z siedzibą: 08-117 Wodynie, ul. Serocka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089 o kapitale zakładowym 108 000,00 zł.