TEMATYKA SZKOLEŃ DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Zakres tematyczny:

I.Efektywna ewaluacja w praktyce

1.Ewaluacja wewnętrzna.

2.Ewaluacja zewnętrzna.

II.Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

1.Zarządzanie emocjami.

2.Autoprezentacja.

3.Asertywność.

4.Empatia.

III.Zbiór procedur postępowania w różnych sytuacjach szkolnych

1.Gotowe wzory.

2.Analiza.

3.Ochrona nauczyciela i placówki edukacyjnej.

IV.Prowadzenie zebrań z rodzicami

 

1.Szablon spotkań.

2.Dokumentacja.

V.Autorskie programy edukacyjne

1.Jak je tworzyć, by skutecznie wspierać proces edukacyjny

VI.Przestrzeń edukacyjna dla dziecka w nauczaniu przedszkolnym

i nauczaniu początkowym

1.Kąciki zainteresowań.

2.Pola edukacyjne.

3.Strefy relaksu.

VII.Awans zawodowy nauczyciela

 

1.Wszystkie szczeble kariery.

2.Dokumentacja.

3.Egzamin.

 

VIII.Nadzór pedagogiczny w praktyce

 

1.Dyrektor dobrze przygotowany.

IX.Współpraca z organem prowadzącym

 

1.Dyrektor - Menedżer oświaty - Centrum Usług Wspólnych - Właściciel prywatny

 

 

Opracowała: mgr Urszula Bartosiak

+48 531 700 385

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony www.itn.edu.pl nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez uprzedniej zgody ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. Wszelkie dane zamieszczone na powyższej stronie (obrazy, nazwy własne, tekst, logo, etc.) są chronione prawem autorskim i należą do ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.

Administratorem danych jest ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. z siedzibą: 08-117 Wodynie, ul. Serocka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089 o kapitale zakładowym 108 000,00 zł.