top of page

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Zakres tematyczny:

I.Efektywna ewaluacja w praktyce

1.Ewaluacja wewnętrzna.

2.Ewaluacja zewnętrzna.

II.Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

1.Zarządzanie emocjami.

2.Autoprezentacja.

3.Asertywność.

4.Empatia.

III.Zbiór procedur postępowania w różnych sytuacjach szkolnych

1.Gotowe wzory.

2.Analiza.

3.Ochrona nauczyciela i placówki edukacyjnej.

IV.Prowadzenie zebrań z rodzicami

 

1.Szablon spotkań.

2.Dokumentacja.

V.Autorskie programy edukacyjne

1.Jak je tworzyć, by skutecznie wspierać proces edukacyjny

VI.Przestrzeń edukacyjna dla dziecka w nauczaniu przedszkolnym

i nauczaniu początkowym

1.Kąciki zainteresowań.

2.Pola edukacyjne.

3.Strefy relaksu.

VII.Awans zawodowy nauczyciela

 

1.Wszystkie szczeble kariery.

2.Dokumentacja.

3.Egzamin.

 

VIII.Nadzór pedagogiczny w praktyce

 

1.Dyrektor dobrze przygotowany.

IX.Współpraca z organem prowadzącym

 

1.Dyrektor - Menedżer oświaty - Centrum Usług Wspólnych - Właściciel prywatny

 

 

Opracowała: mgr Urszula Nożyńska

bottom of page