Kontakt

ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.
ul. Serocka 14, 08-117 Wodynie

KRS: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089

telefon: +48 531 700 385     e-mail: biuro@itn.edu.pl

Numer konta:

Bank Millennium S.A. 79 1160 2202 0000 0003 2887 0510

"Fundacja Urszuli Bartosiak ITN"
ul. Serocka 14, 08-117 Wodynie

KRS: 0000873047, NIP: 8212670560, REGON: 387692848

telefon: +48 531 700 385     e-mail: fundacja@itn.edu.pl

 

Empatię można okazać dokonując wpłaty na konto:

 

Bank Pekao S.A. 93 1240 6335 1111 0011 0363 2189

tytułem: darowizna

+48 531 700 385

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony www.itn.edu.pl nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez uprzedniej zgody ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. Wszelkie dane zamieszczone na powyższej stronie (obrazy, nazwy własne, tekst, logo, etc.) są chronione prawem autorskim i należą do ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.

Administratorem danych jest ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. z siedzibą: 08-117 Wodynie, ul. Serocka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089 o kapitale zakładowym 108 000,00 zł.