top of page

PROGRAM AUTORSKI

DOGOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI

W opracowaniu Beaty Kulisiewicz pt.,,Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania” Impuls, 2009, czytamy:

 

"Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z udziałem odpowiednio wybranych i przygotowanych psów, wspomagających rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych".

 

 

DOGOTERAPIA  to najbardziej naturalny sposób "przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń z dzieckiem np.:

 • ćwiczenia sprawności manualnej,

 • nauka jedzenia,

 • szybkiego reagowania na polecenia

W trakcie zajęć z ulubionym psem oddziałujemy na zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, węchu u dzieci. Tworzymy warunki do relaksacji i wyciszenia emocji, wyzwalamy spontaniczność i aktywność dzieci w sferze ruchowej i werbalnej.

Pragniemy aby każde dziecko było szczęśliwe i bezpieczne.

 

Opracowała: Dogoterapeuta mgr Urszula Nożyńska

CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DOGOTERAPII

Pies terapeuta spełnia rolę łącznika pomiędzy dzieckiem a nauczycielem i pozwala na realizację następujących celów:

 • przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem,

 • podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim,

 • akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu,

 • wzbogacanie słownictwa i potrzeby komunikacji,  rozwijanie mowy,  doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego,

 • kształtowanie i nazywanie pozytywnych emocji dziecka,

 • nauka relaksacji w obecności psa- wyciszenie,

 • wydłużanie koncentracji uwagi,

 • kształtowanie umiejętności naśladowczych- dzieci naśladują czynności wykonywane przez psa co usprawnia proces uczenia się.

 

Opracowała: Dogoterapeuta mgr Urszula Nożyńska

TREŚCI PROGRAMOWE DOGOTERAPII

Poprzez kontakt z psem dzieci:

 • doskonalą swoje umiejętności społeczne,

 

 • kształtują wrażliwość,

 • dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie zadań wywołuje wiele radości.

W czasie zajęć spontaniczność i radość czworonoga pozwala dziecku:

 • odnieść sukces z wykonywanego zadania, poczuć satysfakcję,

 • zmobilizować się do podejmowania nowych działań,

 • kontakt z psem to rodzaj terapii dla dzieci, która pozytywnie wpływa na ich samopoczucie,

 • pies dostarcza wiele doznań zmysłowych w zakresie dotyku.

Pies uczestniczący w zajęciach pełni ważną rolę edukacyjną:

 • zmniejsza zachowania opozycyjne,

 • przyczynia się do wzrostu dziecięcych zdolności uczenia się.

 

 

 

Opracowała: Dogoterapeuta mgr Urszula Nożyńska

DOGOTERAPIA W PRAKTYCE

Uniwersalność dogoterapii opiera się na możliwości wykorzystania psa jako czynnika zwiększającego motywację do pracy. Odnosi się to zarówno do ćwiczeń rehabilitacyjnych, jak również wysiłku intelektualnego.

Pies dodaje wiary w siebie, pewności w postępowaniu. Praca z nim wspomaga rehabilitację ruchową (zwiększenie zakresu ruchu, rozwijanie ogólnej sprawności), kształtuje umiejętności, rozwija spostrzegawczość, zwiększa koncentrację uwagi, uczy samodzielności.

Pies wzbudza pozytywne uczucia, łamie bariery, nad których pokonaniem terapeuci pracowali nieraz od lat.

Związek z psem polega na całkowitej akceptacji, bez osądzania.

Pies jest uniwersalnym terapeutą, niezależnie od schorzenia przyniesie, pociechę, uspokojenie, umożliwi skupienie uwagi, rozśmieszy, zainteresuje, zmotywuje do ćwiczeń, złamie opór i złość.

Pies łatwo się nie poddaje i nie obraża.

 

PIES PO PROSTU KOCHA CZŁOWIEKA TAKIM, JAKIM JEST.

 

Opracowała: Dogoterapeuta mgr Urszula Nożyńska

TEMATYKA ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM PSA

Zakres tematyczny:

I.Pies przyjaciel człowieka

1.Ustalenie i respektowanie zasad postępowania z psem.

2.Bezpieczny kontakt z psem.

3.Język- mowa ciała psa- dyskusja na temat zachowań psa.

4.Prezentacja wizerunku psa- rasy, (stado).

5.Potrzeby i zwyczaje psa.

6.Zabawa, psie sztuczki, konkursy, zagadki.

II.Interesujący człowiek- dogoterapeuta

1.Praca dogoterapeuty, co to jest dogoterapia, dla kogo jest przeznaczona?

2.Potrzeby psa- potrzeby człowieka- dyskusja.

3.Czym się kierować przy wyborze psa dla siebie?

4.Prezentacja różnych psów pracujących dla człowieka.

5.Potrzeby i oczekiwania- różni ludzie, różne psy- dyskusja.

III.Prewencja

1.Psia agresja- jak sobie z nią radzić?

2.Prawidłowa socjalizacja, pozytywne ale konsekwentne wychowanie psa.

3.Uspołecznienie- respektowanie zasad, wyrażanie emocji.

4.Fobie- poznaj przeciwnika-bezpieczna postawa.

5.Tolerancja- pies to nie niewolnik.

6.Spostrzegawczość- ćwiczenia pobudzające intelekt, koordynację wzrokowo- ruchową, naśladownictwo, procesy poznawcze, komunikowanie się…

IV.Samoocena- pozytywne wartościowanie

 

1.Jestem miły: zwroty grzecznościowe, posłuszeństwo i konsekwencja.

2.Jestem mądry: ćwiczenia z zakresu spostrzegawczości, pamięci (układanki, rebusy, zagadki, filmiki z psami, kolorowanki…).

3.Jestem zwinny: zabawy ruchowe, naśladowcze…

4.Jestem komunikatywny: dyskusja na temat asertywności i empatii.

5.Jestem tolerancyjny: moje słabości to nie koniec świata, moje zalety to moja siła.

6.Jestem kreatywny: prace plastyczne, kalambury, gry tematyczne, scenki teatralne.

7.Jestem zdrowy: bezpieczeństwo i higiena.

8.Prawidłowe nawyki żywieniowe- piramida zdrowego żywienia.

 

 

Opracowała: Dogoterapeuta mgr Urszula Nożyńska

bottom of page