top of page

O Fundacji

ULA 01 - Kopia.jpg

Pani Urszula Nożyńska

tel: 531 700 385

e-mail: fundacja@itn.edu.pl

"Fundacja Urszuli Nożyńskiej ITN"

W Radzie Fundacji zasiada Pani Urszula Nożyńska, a funkcję Prezesa pełni Pani Mirosława Bazak.

Misji fundacji przyświecają słowa Jana Pawła II:

 

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to,        kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się              z innymi".

Statut Fundacji - kliknij.

 

Celem Fundacji jest:

 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej;

 • działanie na rzecz ratowania życia, prowadzenia i niesienia pomocy w trakcie rehabilitacji w tym wspieranie
  i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, kulturalnym i szkolno-edukacyjnym oraz charytatywnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

 • pomoc ludziom wykluczonym społecznie;

 • pomoc osobom uzdolnionym, szczególnie dzieciom,
  które nie mogą realizować swoich przedsięwzięć z uwagi
  na niedostatek środków finansowych lub znajdujących się
  w trudnej sytuacji materialnej;

 • pomoc finansowa i organizacyjna szpitalom, placówkom medycznym i domom opieki;

 • pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym
  i opiekuńczym.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Empatię można okazać dokonując wpłaty na konto:

"Fundacja Urszuli Nożyńskiej ITN"
Węgrzynowo 109a, 06-211 Płoniawy-Bramura

KRS: 0000873047, NIP: 8212670560, REGON: 387692848

Bank Millennium 21 1160 2202 0000 0004 9729 1490

Zachęcamy również do kontaktu z nami:

fundacja@itn.edu.pl

Dziękujemy za życzliwość i pomoc.

Referencje

bottom of page