O Fundacji

ULA 01 - Kopia.jpg

Pani Urszula Bartosiak

tel: 531 700 385

e-mail: fundacja@itn.edu.pl

"Fundacja Urszuli Bartosiak ITN"

W Radzie Fundacji zasiada Pani Urszula Bartosiak, a funkcję Prezesa pełni Pani Mirosława Bazak.

Misji fundacji przyświecają słowa Jana Pawła II:

 

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to,        kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się              z innymi".

Statut Fundacji - kliknij.

 

Celem Fundacji jest:

 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej;

 • działanie na rzecz ratowania życia, prowadzenia i niesienia pomocy w trakcie rehabilitacji w tym wspieranie
  i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, kulturalnym i szkolno-edukacyjnym oraz charytatywnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

 • pomoc ludziom wykluczonym społecznie;

 • pomoc osobom uzdolnionym, szczególnie dzieciom,
  które nie mogą realizować swoich przedsięwzięć z uwagi
  na niedostatek środków finansowych lub znajdujących się
  w trudnej sytuacji materialnej;

 • pomoc finansowa i organizacyjna szpitalom, placówkom medycznym i domom opieki;

 • pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym
  i opiekuńczym.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Empatię można okazać dokonując wpłaty na konto:

"Fundacja Urszuli Bartosiak ITN"
Węgrzynowo 109a, 06-211 Płoniawy-Bramura

KRS: 0000873047, NIP: 8212670560, REGON: 387692848

Bank Millennium 21 1160 2202 0000 0004 9729 1490

Zachęcamy również do kontaktu z nami:

fundacja@itn.edu.pl

Dziękujemy za życzliwość i pomoc.

Referencje

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1