O Fundacji

Pani Urszula Bartosiak

tel: 531 700 385

e-mail: fundacja@itn.edu.pl

"Fundacja Urszuli Bartosiak ITN"

W Radzie Fundacji zasiada Pani Urszula Bartosiak, a funkcję Prezesa pełni Pani Mirosława Bazak.

Misji fundacji przyświecają słowa Jana Pawła II:

 

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to,        kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się              z innymi".

Akt notarialny Fundacji - kliknij.

Statut Fundacji - kliknij.

Postanowienie Sądu dla Fundacji - kliknij.

KRS Fundacji - kliknij.

 

Celem Fundacji jest:

 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej;

 • działanie na rzecz ratowania życia, prowadzenia i niesienia pomocy w trakcie rehabilitacji w tym wspieranie
  i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, kulturalnym i szkolno-edukacyjnym oraz charytatywnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

 • pomoc ludziom wykluczonym społecznie;

 • pomoc osobom uzdolnionym, szczególnie dzieciom,
  które nie mogą realizować swoich przedsięwzięć z uwagi
  na niedostatek środków finansowych lub znajdujących się
  w trudnej sytuacji materialnej;

 • pomoc finansowa i organizacyjna szpitalom, placówkom medycznym i domom opieki;

 • pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym
  i opiekuńczym.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Empatię można okazać dokonując wpłaty na konto:

"Fundacja Urszuli Bartosiak ITN"
ul. Serocka 14, 08-117 Wodynie

KRS: 0000873047, NIP: 8212670560, REGON: 387692848

Bank Pekao S.A. 93 1240 6335 1111 0011 0363 2189

Zachęcamy również do kontaktu z nami:

fundacja@itn.edu.pl

Dziękujemy za życzliwość i pomoc.

Referencje

1/1