ITN

INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ

Sz.P. Tomasz Cichocki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Wyspa JP 2

 

 

 

Doceniając duży wkład jaki Państwo czynicie w popularyzację wydarzenia o charakterze społecznym i edukacyjnym jakim jest rajd poświęcony rozważaniu nad życiem i nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Kierunek Wyszyński", zainicjowanym i przygotowanym przez zaangażowanych uczniów i nauczycieli ze Szkoły Wyspa JP2,
z przyjemnością włączę się w organizowane przez Państwa wydarzenie.

Przychylając się do Państwa prośby skierowanej do ITN informuję, że:


INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ obejmuje Patronat Honorowy


nad XV Rajdem rowerowym "Kierunek Wyszyński" organizowanym 16 października 2019r.

 

 

 

Życzę wszystkim uczestnikom wytrwałości w podróży.


 

 

Z poważaniem,

 

Prezes Instytutu Tradycji Narodowej
Urszula Bartosiak

PATRONAT HONOROWY ITN NAD XV RAJDEM ROWEROWYM "KIERUNEK WYSZYŃSKI" ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ WYSPA JP2 W WARSZAWIE 16.10.2019r.

Wideorelacja do obejrzenia tutaj. 

1/1

+48 531 700 385

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony www.itn.edu.pl nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez uprzedniej zgody ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. Wszelkie dane zamieszczone na powyższej stronie (obrazy, nazwy własne, tekst, logo, etc.) są chronione prawem autorskim i należą do ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o.

Administratorem danych jest ITN Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. z siedzibą: 08-117 Wodynie, ul. Serocka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000653630, NIP: 8212651344, REGON: 366144089 o kapitale zakładowym 108 000,00 zł.